< Dílo >

Real acid juice

Kompilace, CD, LP 12´

Real acid juice

Kompilace, CD, LP 12´

Spolupracovali: DJ Brainy Thug, Sifon, Milesa Anděra Zrnic, Lubomír Typlt

Datum vydání: 1997

Počet skladeb: 11

Stopáž: 51:08

Žánr/styl:

 • Kukla černá 190 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • Black crewneck / v rapu. 490 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • Burgundy hoodie / v rapu.... 890 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • Darewin + Double křest EP... 150 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • Black hoodie / v rapu. 890 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • White triko / v rapu. 390 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • Black triko / v rapu. 390 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
 • White crewneck / v rapu. 490 Kč Do obchodu shop.rapzzz.com
Zobrazit více

Tracklist

 1. Karamel
 2. 93.
 3. Stick together
 4. Ruce nad hlavou
 5. Jazzy da blue
 6. Slzy a tak
 7. Forbidden fruit
 8. D.R.U.G.
 9. Za obrazovkou
 10. I findy you (meeting mix)
 11. Untitled

Prv­ní zá­sad­ní čes­ká ra­po­vá kom­pi­la­ce, na kte­ré se na­chá­ze­jí WWW, 6 Pol­nic, Pe­ne­ři Strýč­ka Ho­me­boye a dal­ší. Už ve své době to byla těž­ce se­hna­tel­ná věc. Dnes je bo­hu­žel úpl­ně pře­hlí­že­ná. Ne­dáv­no se ho­no­sil DJ Wich na své fa­ce­boo­ko­vé strán­ce, že sin­gl Po­hyb Ne­hyb­ný­ho / In­dy­vi­du­al od Indy a Wich vy­da­ný v roce 2000 pod BBa­Rá­Kem byl prv­ním vy­da­ným čes­kým ra­po­vým vi­ny­lem na ne­zá­vis­lém la­be­lu. No na tuhle pod­stat­nou kom­pi­la­ci se asi jak­si za­po­mně­lo, stej­ně jako tře­ba na East Side Unia, kte­rá rov­něž vy­šla na ne­zá­vis­lém la­be­lu. Real Acid Ju­i­ce exis­tu­je ve­d­le CD na vi­ny­lu ve dvou va­ri­an­tách, a to jako mod­rý a čer­ný vi­nyl.

Komentáře

Vstoupit do diskuze

Komentáře 0

Real acid juice

...

Narozen: 31.12.1969 51,

Dovednosti:

Žánr/styl:

DJ Brainy Thug

...

Narozen: 31.12.1969 51,

Dovednosti:

Žánr/styl:

Sifon

...

Narozen: 31.12.1969 51,

Dovednosti:

Žánr/styl:

Milesa Anděra Zrnic

...

Narozen: 31.12.1969 51,

Dovednosti:

Žánr/styl:

Lubomír Typlt

...

Narozen: 31.12.1969 51,

Dovednosti:

Žánr/styl: